Корпус Б Етаж 1

Корпус Б Етаж 1
PL-B-2-12 - ПРОДАДЕН PL-B-2-13- Продаден PL-B-2-14- Продаден PL-B-2-15- Продаден PL-B-2-16- Продаден PL-B-2-17- ПРОДАДЕН PL-B-2-18- Продаден PL B-2-19- Продаден PL-B-2-20- ПРОДАДЕН PL-B-2-21- Продаден PL-B-2-22- ПРОДАДЕН PL-B-2-23- Продаден PL-B-2-25- ПРОДАДЕН PL-B-2-24 - Продаден

PL-B-2-12 - ПРОДАДЕН

Етаж: 1

Изложение: ЮГ

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 60.73 кв.м.

Общи Части: 7.96 кв.м.

Обща Квадратура: 68.69 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-13- Продаден

Етаж: 1

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 36.79 кв.м.

Общи Части: 5.13 кв.м.

Обща Квадратура: 41.92 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-14- Продаден

Етаж: 1

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 49.81 кв.м.

Общи Части: 6.95 кв.м.

Обща Квадратура: 56.76 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-15- Продаден

Етаж: 1

Изложение: Изток-Срвер

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 60.15 кв.м.

Общи Части: 8.06 кв.м.

Обща Квадратура: 68.21 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-16- Продаден

Етаж: 1

Изложение: Изток-Срвер

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 56.85 кв.м.

Общи Части: 7.62 кв.м.

Обща Квадратура: 64.47 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-17- ПРОДАДЕН

Етаж: 1

Изложение: Изток-Срвер

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 55.38 кв.м.

Общи Части: 7.42 кв.м.

Обща Квадратура: 62.80 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-18- Продаден

Етаж: 1

Изложение: Изток-Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 63.58 кв.м.

Общи Части: 8.52 кв.м.

Обща Квадратура: 72.10 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL B-2-19- Продаден

Етаж: 1

Изложение: Запад-Север

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 38.86 кв.м.

Общи Части: 5.10 кв.м.

Обща Квадратура: 43.96 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-20- ПРОДАДЕН

Етаж: 1

Изложение: Запад-Север

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 62.06 кв.м.

Общи Части: 8.15 кв.м.

Обща Квадратура: 70.21 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-21- Продаден

Етаж: 1

Изложение: ЮГ

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 38.71 кв.м.

Общи Части: 5.08 кв.м.

Обща Квадратура: 43.79 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-22- ПРОДАДЕН

Етаж: 1

Изложение: Запад-Срвер

Тип: Двустаен

Чиста Квардратура: 59.25 кв.м.

Общи Части: 7.78 кв.м.

Тераса: 50.00 кв.м.

Обща Квадратура: 117.03 кв.м.

Статус:  Продаден

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-23- Продаден

Етаж: 1

Изложение: ЮГ-Запад

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 26.44 кв.м.

Общи Части: 3.69 кв.м.

Обща Квадратура: 30.13 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-25- ПРОДАДЕН

Етаж: 1

Изложение: ЮГ

Тип: Студио

Чиста Квардратура: 56.54 кв.м.

Общи Части: 7.56 кв.м.

Обща Квадратура: 64.10 кв.м.

Статус:  Свободен

Тел: +359 887 715 402

PL-B-2-24 - Продаден